JE HUIS IS JE THUIS!

Terug naar overzicht

Velperbuitensingel 20 | 6828 CV Arnhem

€ 1.100.000,- k.k.

Wonen en werken in het mooiste huis van Arnhem op een toplocatie? Dit is once in a life time. Zo’n huis tref je nooit meer. Het indrukwekkende herenhuis ligt aan de rand van het geliefde Spijkerkwartier en het historische centrum. Het rijksmonument uit 1865 heeft nog veel authentieke details uit de overgangsperiode Art Nouveau zoals ornamenten, barokke plafonds, Jugendstil muurschilderingen, glas-in-lood, marmer, visgraat eikenparket en schouwen. Volledig gerestaureerd op het hoogste kwaliteitsniveau. Het karakteristieke woon-werkpand biedt veel mogelijkheden: 5 woonlagen, 339 m2 woonoppervlakte, 4 officiële huisnummers, 5 appartementsrechten, 3 parkeerplaatsen en een stadstuin. Daarnaast biedt de omgeving voldoende openbare parkeergelegenheden. Bestemmingplan: combinatie van zakelijk met wonen. Een uniek herenhuis met het wauw-effect dat zelfs op tv is geweest bij BinnensteBuiten.  

INDELING
BELETAGE
Imponerende binnenkomst vanwege de marmeren opgang, ornamenten en sierlijke -muurschilderingen. Via de originele tochtdeur met glas-in-lood en sierglas kom je in de hal met wederom ornamenten, marmer en Jugendstil muurschilderingen. Dubbele toiletgroep aan de achterzijde. Vanuit deze majestueuze hal bereik je de statige kamer-en-suite met Neoklassieke plafondschilderingen. Je blik wordt direct getrokken naar deze schitterende hoge plafonds. Verder elegant visgraat eikenparket en handig keukenblok met vaatwasser. Chique trap naar de tussenetage met inbouwkasten met glas-in-looddeurtjes.

SOUTERRAIN
Zodra je de trap naar het souterrain neemt, kom je in een andere sfeer. Hier herleven vroeger tijden. Authentieke steens boogplafond, een sfeervolle woonkeuken met originele witjes en vloertegeltjes, een fijne wijnkelder en bergruimte voor fietsen. In de zomer heerlijk koele ruimte. Via de openslaande deuren kom je in een onverwachte oase van groen. 

EERSTE VERDIEPING
De monumentale kamer-en-suite met hoge cassette plafonds heeft fraaie schouwen, lambrisering, visgraat parketvloer en sierlijke Jugendstil elementen. Het moderne kookeiland met down draft is een statement. Een geweldige plek is de erker met fantastisch uitzicht op het Lauwersgrachtpark, Musis én Arnhems bekendste kerk: De Eusebius. De woonkamer is afsluitbaar met originele en-suite-deuren met koperen deurbeslag. Via de overloop heb je toegang tot de bijkeuken met moderne apparatuur. Met een paar treden bereik je de tussenetage met modern toilet.

TWEEDE VERDIEPING
Een zonnige riante ruimte met aan de voorkant dubbel openslaande deuren naar het balkon. Vanuit hier kijk je over de Lauwersgracht en heb je zon tot in de avond. Aan de achterzijde een origineel Frans balkon. Aan de zijwand bevindt zich een imposante maatwerkboekenkast. Deze lichte ruimte is nu in gebruik als kantoor en gym, maar voor een appel en een ei te transformeren naar drie slaapkamers óf twee slaapkamers en een badkamer.

DERDE VERDIEPING
Een loft met open karakter en veel lichtinval. Twee slaapkamers en ruime walk-in closet waarbij de twee daklichten zorgen voor een zee aan licht. Riant balkon met ochtendzon. Separate ruimte voor wasmachine en droger. Luxe, smaakvolle badkamer met kiezelstenen en houten wasmeubel. Groot bad, inloopdouche en toilet. Je hebt direct het vijf sterren wellness-gevoel.

TUIN / BUITENVERBLIJF
Uniek op deze locatie: ruimte stadstuin met gedeeltelijk overdekt terras en 3 parkeerplaatsen (goud!) met carport, afsluitbaar met elektrisch hek. Multifunctionele ruimte van 32m2 boven carport voor atelier, praktijkruimte, gym, studio of anderszins. 

BESTEMMINGSPLAN
Het bestemmingsplan laat het volgende toe op de beletage: wonen, maatschappelijke functie dienstverlening (m.u.v. horeca), bedrijf, detailhandel of publiekgericht kantoor. Op dit moment runnen de huidige eigenaars een populaire vergader locatie. Deze is desgewenst ter overname. 

ARNHEM
In Arnhem kom je thuis. Een stad met dorpskarakter. Leuk centrum en fijn Modekwartier, sterk in kunst en cultureel, meerdere bioscopen, veel verscheidenheid in horeca. Aantrekkelijk ondernemersklimaat met toegankelijke politici. Goede opleidingen en sportfaciliteiten. Uitstekend openbaar vervoer (reistijd trein naar Amsterdam 1 uur) en veel parkeermogelijkheden. 

NOTE VAN DE VERKOPERS
Een herenhuis met enorm veel potentie voor de liefhebber. Wij hebben het met veel liefde en respect gerestaureerd. Het is een fijne plek om te wonen, te werken en te zijn. Wij zijn trotse passanten maar willen ons levensavontuur voortzetten in Italië. Het rijksmonument biedt enorm veel potentie. De echte schoonheid en mogelijkheden zie je pas als je er bent. Maak daarom een afspraak voor een bezichtiging. 

BIJZONDERHEDEN
Karakteristiek monumentaal herenhuis 1865
Veel historische details, hoge plafonds met rijk gedecoreerde ornamenten
Volledig gerestaureerd, hoogste kwaliteitsniveau
Deels dubbelglas, dakisolatie 
Glasvezel, overal goed bereik met wifi
Onderhoudskosten deels subsidiabel
5 appartementsrechten, 3 eigen parkeerplaatsen
Bestemmingsplan: wonen en zakelijk

———————————————————————————————–
IN ENGLISH:

Living and working in the most beautiful house in Arnhem in a prime location? This is once in a life time opportunity. You will never find such a house again. The impressive mansion is located on the edge of the popular Spijkerkwartier and the historic center. The national monument from 1865 still has many authentic details from the transitional Art Nouveau period such as ornaments, baroque ceilings, Jugendstil murals, stained glass, marble, herringbone oak parquet and fireplaces. Completely restored to the highest quality level. The characteristic residential-work building offers many possibilities: 5 floors, 339 m2 of living space, 4 official house numbers, 5 apartment rights, 3 parking spaces and a city garden. In addition, the area offers sufficient public parking facilities.
Zoning plan: combination of business with living. A unique mansion with the wow effect that has even been on TV at “BinnensteBuiten”.

FLOORPLAN
FLOOR
Impressive entrance because of the marble floors, ornaments and ornate murals. Through the original draft door with stained glass and decorative glass you enter the hall with again ornaments, marble and Jugendstil murals. Double toilet group at the rear. From this majestic hall you reach the stately en-suite room with Neoclassical ceiling paintings. Your gaze is immediately drawn to these beautiful high ceilings. Furthermore, elegant herringbone oak parquet and handy kitchen unit with dishwasher. Chic stairs to the mezzanine with fitted wardrobes with stained glass doors.

BASEMENT
As soon as you take the stairs to the basement, you enter a different atmosphere. Old times revive here. Authentic stone arch ceiling, an attractive kitchen with original whites and floor tiles, a fine wine cellar and storage space for bicycles. Nice and cool space in summer. Through the French doors you enter an unexpected oasis of green.

FIRST FLOOR
The monumental en-suite room with high cassette ceilings has beautiful fireplaces, paneling, herringbone parquet floor and elegant Jugendstil elements. The modern kitchen island with a down draft is a statement. A great place is the bay window with fantastic views of the Lauwersgrachtpark, Musis and Arnhem’s most famous church: De Eusebius. The living room can be closed with original en-suite doors with copper door fittings. Through the landing you have access to the utility room with modern equipment. With a few steps you reach the intermediate floor with a modern toilet.

SECOND FLOOR
A sunny spacious room with double doors to the balcony at the front. From here you look over the Lauwersgracht and you have sun until the evening. At the rear an original French balcony. On the side wall is an impressive custom bookcase. This bright space is now used as an office and gym, but can be transformed into three bedrooms or two bedrooms and a bathroom.

THIRD FLOOR
A loft with open character and lots of light. Two bedrooms and spacious walk-in closet where the two skylights provide a sea of light. Spacious balcony with morning sun. Separate space for washing machine and dryer. Luxurious, tasteful bathroom with pebbles and wooden washbasin. Large bath, walk-in shower and toilet. You immediately have the five star wellness feeling.

GARDEN / OUTDOOR ACCOMMODATION
Unique at this location: spacious city garden with partially covered terrace and 3 parking spaces (gold!) With carport, lockable with electric gate. Multifunctional space of 32m2 above carport for workshop, practice space, gym, studio or otherwise.

DESTINATION PLAN
The zoning plan allows for the following on the first floor: living, social function services (with the exception of catering), company, retail trade or public-oriented office. The current owners are currently running a popular meeting location. This can be taken over if desired.

ARNHEM
You come home in Arnhem. A town with a village character. Nice center and nice Fashion Quarter, strong in art and culture, several cinemas, a lot of diversity in catering. Attractive business climate with accessible politicians. Good training and sports facilities. Excellent public transport (travel time train to Amsterdam 1 hour) and lots of parkingspaces.

NOTE FROM SELLERS
A mansion with a lot of potential for the enthusiast. We have restored it with a lot of love and respect. It is a great place to live, work and be. We are proud passers-by but want to continue our life adventure in Italy. The national monument offers enormous potential. You only see the real beauty and possibilities when you get there. Therefore make an appointment for a viewing.

PARTICULARITIES
Characteristic monumental mansion 1865
Many historical details, high ceilings with richly decorated ornaments
Completely restored, highest quality level
Partly double glazed, roof insulation
Fiber optic, good coverage everywhere with WiFi
Maintenance costs partly eligible
5 apartment rights, 3 private parking spaces
Zoning plan: residential and business

Ons aanbod Neem contact op

Kerngegevens

  • Bouwjaar1865
  • Perceel190m2
  • Woonoppervlakte339m2
  • Inhoud1404m3
  • Aantal kamers10
  • Energielabel

Locatie